മൊഴികള്‍

Saturday, January 27, 2007

അറിവ്

 • അറിവില്ലത്തവനെന്ന അറിവില്ലത്തവന്‍ ഭോഷന്‍, അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അറിവുള്ളവെനെന്ന് അറിയാത്തവന്‍ ഉറങ്ങുകയാണ്; അവനെ ഉണര്‍ത്തുക. അറിവില്ലാത്തവന്‍ എന്ന അറിവുള്ളവന്‍ ലളിത ബിദ്ധിയാണ്; അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. അറിവുള്ളവന്‍ എന്നറിവുള്ളവന്‍ സാക്ഷാല്‍ ജ്ഞാനി, അവനെ പിന്തുടരുക.......
 • ഒരുവന്‍ മണ്‍ വെട്ടികൊണ്ട് ഭൂമി കുഴിച്ച് ജലം കണ്ടെത്തുന്നതുപോലെ ശുശ്രൂഷാതത്പരനായ ശിഷ്യന്‍ ഗുരുവിനുള്ള വിദ്യയെ പ്രാപിക്കുന്നു...മനു
 • ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങള്‍ സംസാരത്തില്‍ വാഴുവിന്‍. അതിന്റെ പേരാണ് വിദ്യാസംസാരം...ശ്രീരമക്രിഷ്ണ പരമഹംസന്‍.
 • എല്ലാ അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്മയുടെ ചലനങ്ങളാണ്. ഓര്‍മയുടെ ഈട്ടംകുടലാണ് ഉണ്മ. അതിനെ അറിവായി നാം കണക്കാക്കുന്നു......ജിദ്ദു ക്രിഷ്ണമൂര്‍ത്തി.
 • നിങ്ങള്‍ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക അയാള്‍ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും പഠിക്കുകയില്ല....ബെര്‍ണാട്ഷാ.
 • നന്നായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം പകുതി പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു....ചാള്‍സ് കേറ്ററിങ്.
 • ഉത്തമവിദ്യാഭാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി ഒരു പരിശുദ്ധ ഹ്രിദയമാണ്...ഗാന്ധിജി.
 • അജ്ഞാനം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന സംശയത്തെ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാള്‍കോണ്ടു വെട്ടിമുറിച്ചുകളഞ്ഞ് കര്‍മ്മയോഗമനുഷ്ഠിക്കുക. താമസിക്കേണ്ട: നീ എഴുനേല്‍ക്കുക.....ഭഗവത്ഗീത.

അഹിംസ

 • അഹിംസയും സത്യവും എന്റെ രണ്ടു ശ്വസകോശങ്ങള്‍ പോലെയാണ്. അവ കൂടതെ എനിക്കു ജീവിക്കാനാവില്ല..മഹത്മാ ഗാന്ധി.

അഹങ്കാരം

 • അഹങ്കാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ കാണാനൊക്കാത്തത്. ഈശ്വരന്റെ മണിമാളികയുടെ പടിക്കല്‍ അഹങ്കാരമാകുന്ന മരക്കുറ്റി കിടക്കുന്നു.ആമരക്കുറ്റി ചാടിക്കടക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണിമാളികയില്‍ പ്രവേശനമില്ല.....ശ്രീരമക്രിഷ്ണ പരമഹംസന്‍.
 • ചുരുണ്ട മുടി പോലെയാണ് അഹങ്കാരം. ഇതാ പോയി, അതു പിന്നെയുമെത്തി! അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഈശ്വരക്രിപ ലഭിക്കുകയില്ല......ശ്രീരമക്രിഷ്ണ പരമഹംസന്‍.
 • അഹംബുദ്ധി നശിക്കുമ്പോള്‍ ദൈവത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിടും നരന്‍...ഗുരുനാനാക്ക്.
 • അഹങ്കാരം മരുന്നില്ലാത്ത രോഗമാണ്.....ഡോ ജൊണ്‍സണ്‍.
 • അഹങ്കാരവും അനുഗ്രഹവും ഒരുമിച്ചു കഴിയാറില്ല..
 • അഹങ്കാരിയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിലാണ്...ഷേക്സിപിയര്‍.

Sunday, January 21, 2007

അസൂയ

 • മറ്റൊരാളുടെ ദയയേക്കാള്‍ നല്ലത് അസൂയയാണ്..ഹെഡോട്ടസ്ഫ്സ്

അസാധ്യം

 • വിഡ്ഢിയുടെ നിഘണ്ടുവിലെ പദമാണ് അസാധ്യം...
 • ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ അസാദ്ധ്യമെന്നുകരുതുന്നതാണ്
  ആഗ്രഹിക്കുന്നത്...ഡെമോക്രാറ്റസ്

അശ്രദ്ധ

 • അശ്രദ്ധ അറിവില്ലായ്മയേക്കാള്‍ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്...ഫ്രാങ്ക്ലിന്‍
 • അശ്രദ്ധനായവന്റെ ഭാര്യയും വിധവയും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമില്ല..

അവസരം

 • അവസരങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഒന്നിലധികം തവണ നിങ്ങളുടെ വാതില്‍ക്കല്‍
  മുട്ടില്ല...ഷാംഫോര്‍ട്ട്
 • ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ അവസരങ്ങള്‍ സ്രിഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്....ബേക്കണ്‍
 • അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന്‍ വിജയങ്ങളെ
  നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനാണ്..ചാസത്സ്

അവകാശം

 • രക്ഷിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യന് അവകാശമുള്ളത്,
  ശിക്ഷിക്കുവാനല്ല....ഗുരുനാനാക്ക്
 • അവകാശങ്ങള്‍ ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്...മഹാത്മാ ഗാന്ധി
 • സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങള്‍
  സ്വതസിദ്ധമാണ്...വാള്‍ട്ട് വിറ്റ്മാന്‍

അലസത

 • പ്രവര്‍ത്തനം തിന്മയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അലസത ഒരിക്കലും
  നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല..ഹന്നാ മൂര്‍
 • അലസന്മാര്‍ സാക്ഷാല്‍ വിഡ്ഢികളാണ്...സിമ്മര്‍മാന്‍
 • അലസത ഭിക്ഷാടനത്തിന്റെ താക്കോ‍ലും എല്ലാ തിന്മയുറ്റേയും
  അടിവേരാണ്....സ്പാര്‍ജിയോണ്‍

അയല്‍ക്കാരന്‍

 • നിങ്ങളുടെ അയല്‍ക്കാരനെ ശല്ല്യപ്പെടുത്തണമെങ്കില്‍ അവനോട് അവനെ
  സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ മതി...പി ആര്‍ട്ടിനോ
 • ഒരു നല്ല അയല്‍ക്കാരന്‍ പുരകിലെ വേലിക്കരികെ നിങ്ങളോട് ചിരിക്കുകയും
  എന്നാല്‍ അതില്‍ കയറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ്....
 • അയല്‍ക്കാരനില്ലാതെ ജീവിക്കാന്‍ മാത്രം സമ്പന്നരായ് ആരുമില്ല..

അമ്മ

 • ഈശ്വരന് എല്ലായിടത്തും എത്താന്‍ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാരെ തന്നത്..
 • അമ്മയുടെ ഹ്രിദയമാണ് ശിശുവിന്റെ വിദ്യാലയം..ബീച്ചര്‍
 • ഞാന്‍ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ എന്താകുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനെല്ലാം
  ഞാന്‍ എന്റെ അമ്മയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.....എബ്രഹാം ലിങ്കന്‍

അഭിപ്രായം

 • അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പോരടിയില്ലെങ്കില്‍ അവ
  അതിജീവിക്കയില്ല.....തോമസ് മാന്‍
 • സ്വന്തമായി അഭിപ്രായങ്ങളില്ലാത്തവന്‍ അടിമയാണ്...കോച്ച് സ്റ്റോക്ക്
 • അഭിപ്രായമെന്നുപറഞ്ഞാല്‍ അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
  വ്യാജമാണ്...കാര്‍ലൈല്‍
 • മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായങ്ങലുടെ ചരിത്രം അവന്റെ തെറ്റുകളുടെ ചരിത്രം
  കൂടിയാണ്‍...വോള്‍ട്ടയര്‍

അനുസരണം

 • അനുസരണം ബലിയേക്കാ‍ള്‍ ശ്രേഷ്ഠമാണ്.....അക്വിനാസ്
 • അനുസരിക്കാനറിയാത്തവന് ഭരിക്കാനും അറിയില്ല....തോമസ് അക്കെമ്പിസ്
 • അനുസരണമാണ് വിജയത്തിന്റെ മാതാവ്.....എസ്കിലസ്

Thursday, January 11, 2007

അനുഭവം

 • അനുഭവം ഒരിക്കലും നാലതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഒന്നല്ല . ഒരിക്കലും അത് പൂര്‍ത്തീക്രിതവും അല്ല.അനന്തമായ ഒരു ഭാവ വിധേയത്വമാണത്.മനസ്സിന്റെ അന്തപ്പുരത്തില്‍ ഒരു ചിലന്തിവല പോലെ വലിഞ്ഞുനിന്ന് അത് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പ്രസരിക്കുന്ന അണുക്കളെ ഒന്നൊഴിയാതെ പിടിച്ചെറ്റുക്കുന്നു...ഹെന്റി ജെയിംസ്
 • അനുഭവം എന്നത് ഒരു പ്രിയ്യപ്പെട്ട വിദ്യാലയമാണ്. എന്നിട്ടും വിഡ്ഡികള്‍ അത് പഠിക്കുന്നില്ല...ഫ്രങ്ക്ലിന്‍
 • അനുഭവം ഒരു വില കൂടിയ ആഭരണമായിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത്രയേറെ വിലകൊടുത്ത് ഞാനതു വാങ്ങുമായിരുന്നില്ല...ഷേക്സ്പിയര്‍
 • സഹനത്തിന്റെ സത്താണ് അനുഭവങ്ങള്‍..ഹെല്പ്സ്
 • അനുഭവങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങള്‍ പണ്ഡിതരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളേക്കാള്‍ വിലപ്പെട്ടതാണ്‍...ആര്‍ .എസ്.സ്റ്റോര്‍ഡ്
 • അനുഭവമുള്ളവന്‍ ആചാര്യനാണ്‍......
 • അനുഭവം കലരാത്ത സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ വാചകക്കസര്‍ത്ത് മാത്രമാണ്...സര്‍ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി
 • അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു മുള്ളിന്‍ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ മുള്‍പ്പടര്‍പ്പിന്റെയത്ര വിലയുണ്ട്..ലോവല്‍

അനുഗ്രഹം

 • അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ഒന്നിച്ചുവരാറില്ല. നിറ്ഭാഗ്യങ്ങള്‍ തനിച്ചും വരാറില്ല...
 • പ്രലോഭനങ്ങള്‍ക്ക് കീഴ്പെടാത്തവന്‍ അനുഗ്രഹീതനാണ്...യേശു.
 • പ്രതീക്ഷയില്ലത്തവന്‍ അനുഗ്രഹീതരാണ് . കാരണം അവര്‍ക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടിവരില്ല....വാല്‍ക്കോട്ട്.

Wednesday, January 10, 2007

അനുകരണം

 • അനുകരണമെന്നാല്‍ ദാസ്യവ്രിത്തിയാണ്...ഹോണ്ടെയ്ന്‍.
 • അനുകരണം ആത്മാര്‍ത്ഥമായ സ്തുതിയാ‍ണ്....കോള്‍ട്ടന്‍ .
 • അന്യന്റെ വാക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തികളും തീരുമാനങ്ങളും കടമെടുത്തു ജീവിക്കുന്നവര്‍ ദുര്‍ബലന്മാരാണ്...ലവാതര്‍

അനീതി

 • ഒരേയൊരു ദൈവദൂഷണത്തിന്റെ പേരാണ് അനീതി...ഇംഗര്‍സോള്‍.
 • അനീതി കാട്ടുന്നവന്‍ അതിനിരയാവുന്നതിനേക്കാള്‍ ഗതികെട്ടവനാണ്....പ്ലേറ്റോ.
 • അനീതി ചെയ്യുന്നവന്‍ അവനവനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നു...ഹാവാര്‍ഡ്.
 • അനീതിയുടെ സേവകനാണ്‍ വഞ്ചന.....ബര്‍ക്ക്.
 • അനീതി തുടച്ചുനീക്കാന്‍ കരുത്തില്ലെങ്കില്‍ ന്യായധിപനാകന്‍ ശ്രമിക്കരുത്.....
 • അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് അനീതി സഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ദയനീയം...പ്ലേറ്റോ.

അധികാരം

 • അധികാരം അഴിമതിക്കും, പൂര്‍ണ്ണമായ അധികാരം പൂര്‍ണ്ണമായ അഴിമതിക്കും ഇടയാക്കുന്നു...
 • മഹാന്മാരയ ചില അധികാരികള്‍ മഹാദുഷ്ടന്മാരണ്...ലോര്‍ഡ് ആക്റ്റണ്‍.
 • അമൂര്‍ത്തമായ ഒന്നിനും എന്റെ മേല്‍ അധികാരമില്ല...തുളസീദാ‍സ്.

അധ്വാനം

 • തുരുമ്പെടുത്തുപോകുന്നതിലും ഭേദം തേഞ്ഞുപോകുന്നതാണ്...ബിഷപ്പ് റിച്ചാര്‍ഡ് കമ്പര്‍ലാണ്ട്.
 • വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം...ബൈബിള്‍
 • അധ്വാനമില്ലാതെ മഹത്തായതൊന്നും ആരും നേടിയിട്ടില്ല...എമേഴ്സണ്‍.
 • വിശ്വസ്തരും അധ്വാനശീലരുമായിരിക്കുക. അധ്വാനം പ്രാര്‍ത്ഥനതന്നെയണ്...ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി.
 • ശ്വാസം വിടാന്‍ കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഞാന്‍ പണിയെടുക്കും.....ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഷൈറ്റ്സര്‍.
 • അധ്വാനിച്ചു ജോലി ചെയ്തശേഷം സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുക; ദൈവം ഉണര്‍ന്നിരിപ്പുണ്ട്...വിക്റ്റര്‍ ഹ്യൂഗോ.

അധ്യാപകര്‍

 • രാഷ്ട്രത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ശില്‍പ്പികള്‍ അധ്യാപകരാണ്...മൊറര്‍ജി ദേശായ്.
 • വിജ്ഞാനിയാകാനുള്ള എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗം അധ്യാപകനാവുകയാണ്...അരിസ്റ്റോട്ടില്‍.
 • അഭ്യസനം കൂടാ‍തെയുള്ള അധ്യാപനം അര്‍ത്ഥശ്യൂന്യമാണ്....മോണ്ടെയ്ന്‍.
 • കഴിവുള്ളവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു; കഴിവില്ലാത്തവര്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു..ബെര്‍ണാട്ഷാ.

അത്യാഗ്രഹം

 • സമ്പത്തേറുംതോറും അത്യാഗ്രഹം വര്‍ധിക്കുന്നു...ജുവനേല്‍.
 • ദരിദ്രര്‍ കൂടുതല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.ആഡംമ്പരപ്രിയ്യര്‍ കൂടുതല്‍ ചോതിക്കുന്നു.അത്യാഗ്രഹി എല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു....കൌളി

അജ്ഞത

 • അജ്ഞനാണെന്ന് സ്വയം അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് അജ്ഞതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തഫലം...എ.ബി അല്‍ക്കോട്ട്.
 • അജ്ഞനായിരിക്കുന്നതിലും ഭേദം ജനിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ദൌര്‍ഭാഗ്യത്തിന്റെ ആരംഭവുമാണ്...പ്ലേറ്റോ.
 • എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. ഏന്റെ ബോധേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സ്വഭാവം തനെ അജ്ഞതയാണ്...സോക്രട്ടീസ്.

Sunday, December 10, 2006

എന്നെന്നും

രാഷ്ട്രീയം.......കറതീര്‍ന്ന മനുഷ്യന്‍.....
പോലീസ്.......കള്ളന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍
ജനം.....അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അവന്‍ ജീവനുള്ള ഒരു സര്‍വ്വം സഹയായിരിക്കാം...
നാളെ അവന്‍ പൊലീസോ, രാഷ്ട്രീയ്യക്കാരനോ ആകാം....അതു വരെ അവന്‍ വെറും സവം അല്ലെ.............?

Saturday, December 02, 2006

സൂര്യന്‍, മേഘം

മറന്നു, പക്ഷെ രാവിലെയയപ്പൊഴെക്കും അവന്‍ എന്നെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു ഞാന്‍ സൂര്യനാണ് .
ഓര്‍ത്തില്ല എങ്കിലും മേഘ്ത്തെ കന്ണ്ടപ്പൊള്‍ സമാധാനമായ്...................

ഓരോതുള്ളിയും വീണത് എന്‍റെ നെറുകെയിലായിരുന്നു.....
ഹ്രിദയത്തില്‍ അലിഞ്ഞത് എന്നിലൂറുക്കൂടിയ ആ സ്വപ്പ്നങളും

Thursday, November 30, 2006

മഷി

മഷിയുടെ വിക്രിതികള്‍
പതിവുപോലെ എഴുതാന്‍ ഇരുന്നു, സത്യം ആ മഷികുട്ടന്റെ വിക്രിതി അവിടെ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
കൈ ആദ്യം തപ്പിയത് അവനെ തന്നെ, കണ്ടില്ല, അതെ ആ സമയം നോക്കി അവന്‍ മുങി..., അവനറിയാമായിരുന്നു അവനില്ലാതെ എനിക്കു ജീവിക്കാന്‍(മരിക്കാന്‍)കഴിയില്ല എന്ന്. അതുകോണ്ടുതന്നെയാണ് അവന്‍ എന്നെ കളിപ്പിക്കുന്നത്.........
കിട്ടി , മഷിക്കുട്ടനെ തൊഴുതു ഞാന്‍ എഴുതി ത്തുടങ്ങി അവന്‍ എനിക്കു ഒരുപാടു മരീചികകള്‍ തന്നു, അതില്‍ ചിലതൊക്കെ സത്യം തന്നെയായിരുന്നു, ചിലത് മരുഭൂമികളുടെ സ്വപ്നങളും.....
അന്നും അവന്‍ മറക്കാതെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു അതെ എന്നിലുറങുന്ന എന്റെ ശിശിരത്തെ പറ്റി....
നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിര്‍ത്തി മഷിക്കുട്ടനെ അവന്റെ കളിക്കു വിട്ടു അപ്പൊഴുംമെന്റെ വിരലടയാളം ആവനെ പിന്തുടന്നുണ്ടായിരുന്നു............... അവന്‍ എന്നെയും

എന്റെ സ്വപ്നം

കരയുന്ന സിംഹകുട്ടികള്‍ക്ക് ചിരിക്കുന്ന മാന്‍പേടയെ ....................
നിശബ്ദനായ ആ പാബുകള്‍ ഇന്നും അഗ്രഹിച്ചത് പവം വായാടി കീരികളെയയിരുന്നു................
നിശബ്ദമായ ഉറക്കത്തിലും ഞന്‍ കണ്ടത് ഭ്രാന്തു പിടിച്ചലയുന്ന എന്റെ മനസ്സിനെയായിരുന്നു......
ഈ മൌനം കുറുംബിയായ നിനക്കും.........നിനക്കുമാത്രം.........


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.