മൊഴികള്‍

Sunday, November 26, 2006

പ്രതിഫലനം

കാലത്തിന്റെ ദൂരതീരങളില്‍ നിന്നും
ഹ്രിദയ ബോധങ്ങളില്‍ ഉരഞ്ഞുകൂടിയ
ആര്യങ്ങളില്ലാത്ത
വാക്കുകളുടെ
നോവുകളുടെ
പ്രതിഫലനം

2 Comments:

  • ശിശിരത്തിന് ബൂലോഗത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

    ആശംസകള്‍.

    By Blogger വിശാല മനസ്കന്‍, At 11:37 PM  

  • നന്ദി, എന്നെയും എന്‍റെ ശിശിരത്തെയും ഇനിയും തിരിഞുനൊക്കനം, അവിടെ ഈ വിശാലമനസ്കന് എന്‍റെ സിസിരത്തിന്‍റെ ചൂടും കുളിരും എല്ലാം അനുഭവിക്കാം

    By Blogger mahesh, At 6:17 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.