മൊഴികള്‍

Sunday, December 10, 2006

എന്നെന്നും

രാഷ്ട്രീയം.......കറതീര്‍ന്ന മനുഷ്യന്‍.....
പോലീസ്.......കള്ളന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍
ജനം.....അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അവന്‍ ജീവനുള്ള ഒരു സര്‍വ്വം സഹയായിരിക്കാം...
നാളെ അവന്‍ പൊലീസോ, രാഷ്ട്രീയ്യക്കാരനോ ആകാം....അതു വരെ അവന്‍ വെറും സവം അല്ലെ.............?

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.