മൊഴികള്‍

Wednesday, January 10, 2007

അധ്വാനം

  • തുരുമ്പെടുത്തുപോകുന്നതിലും ഭേദം തേഞ്ഞുപോകുന്നതാണ്...ബിഷപ്പ് റിച്ചാര്‍ഡ് കമ്പര്‍ലാണ്ട്.
  • വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം...ബൈബിള്‍
  • അധ്വാനമില്ലാതെ മഹത്തായതൊന്നും ആരും നേടിയിട്ടില്ല...എമേഴ്സണ്‍.
  • വിശ്വസ്തരും അധ്വാനശീലരുമായിരിക്കുക. അധ്വാനം പ്രാര്‍ത്ഥനതന്നെയണ്...ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി.
  • ശ്വാസം വിടാന്‍ കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഞാന്‍ പണിയെടുക്കും.....ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഷൈറ്റ്സര്‍.
  • അധ്വാനിച്ചു ജോലി ചെയ്തശേഷം സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുക; ദൈവം ഉണര്‍ന്നിരിപ്പുണ്ട്...വിക്റ്റര്‍ ഹ്യൂഗോ.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.