മൊഴികള്‍

Wednesday, January 10, 2007

അനീതി

  • ഒരേയൊരു ദൈവദൂഷണത്തിന്റെ പേരാണ് അനീതി...ഇംഗര്‍സോള്‍.
  • അനീതി കാട്ടുന്നവന്‍ അതിനിരയാവുന്നതിനേക്കാള്‍ ഗതികെട്ടവനാണ്....പ്ലേറ്റോ.
  • അനീതി ചെയ്യുന്നവന്‍ അവനവനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നു...ഹാവാര്‍ഡ്.
  • അനീതിയുടെ സേവകനാണ്‍ വഞ്ചന.....ബര്‍ക്ക്.
  • അനീതി തുടച്ചുനീക്കാന്‍ കരുത്തില്ലെങ്കില്‍ ന്യായധിപനാകന്‍ ശ്രമിക്കരുത്.....
  • അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് അനീതി സഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ദയനീയം...പ്ലേറ്റോ.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.