മൊഴികള്‍

Sunday, January 21, 2007

അയല്‍ക്കാരന്‍

  • നിങ്ങളുടെ അയല്‍ക്കാരനെ ശല്ല്യപ്പെടുത്തണമെങ്കില്‍ അവനോട് അവനെ
    സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ മതി...പി ആര്‍ട്ടിനോ
  • ഒരു നല്ല അയല്‍ക്കാരന്‍ പുരകിലെ വേലിക്കരികെ നിങ്ങളോട് ചിരിക്കുകയും
    എന്നാല്‍ അതില്‍ കയറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ്....
  • അയല്‍ക്കാരനില്ലാതെ ജീവിക്കാന്‍ മാത്രം സമ്പന്നരായ് ആരുമില്ല..

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link

<< Home


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.